POČETNA

O UNIVERZITETU

FAKULTETI

DOKUMENTA

UPIS

MULTIMEDIJA

KONTAKT

KONKURS ZA UPIS

 

 

19.06.2023.

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore (“Sl.list CG” 104/21) i Odluke Senata Univerziteta “Adriatik” Bar broj 120 od 08.06.2023.godine Univerzitet “Adriatik” Bar raspisuje Konkurs za upis nove generacije studenata u akademsku 2023/2024.

 

KONKURS ZA UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA

U AKADEMSKU 2023/2024!

 

 

 

24.06.2022.

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore (“Sl.list CG” 104/21) i Odluke Senata Univerziteta “Adriatik” Bar broj 113 od 22.06.2022. godine Univerzitet “Adriatik” Bar raspisuje Konkurs za upis nove generacije studenata u akademsku 2022/2023.

 

KONKURS ZA UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA

U AKADEMSKU 2022/2023!

 

 

 

26.06.2021.

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore (“Sl.list CG” 74/20) i Odluke Senata, Univerzitet “Adriatik” Bar  raspisuje

 

KONKURS ZA UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA

U AKADEMSKU 2021/2022!

 

 

 

 

22.06.2020.

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 72/19) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 53 od 17.06.2020.godine Univerzitet "Adriatik" Bar raspisuje

 

KONKURS ZA UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA

U AKADEMSKU 2020/2021!

 

 

 

 

 

24.06.2019.

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 42/17 i 71/17) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 60 od 14.05.2018.godine Univerzitet "Adriatik" Bar raspisuje

 

KONKURS ZA UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA

U AKADEMSKU 2019/2020!

 

 

19.06.2018.

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 42/17 i 71/17) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 60 od 14.05.2018.godine Univerzitet "Adriatik" Bar raspisuje

 

KONKURS ZA UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA

U AKADEMSKU 2018/2019!

 

 

 

 

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 44/14) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 28 od 16.06.2017.godine Univerzitet "Adriatik" Bar raspisuje 

 

KONKURS ZA UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA

U AKADEMSKU 2017/2018!