POČETNA

O UNIVERZITETU

FAKULTETI

DOKUMENTA

UPIS

MULTIMEDIJA

KONTAKT

O UNIVERZITETU

 

 

 

Univerzitet "Adriatik" Bar je osnovan 2017. godine kao ustanova visokog obrazovanja sa misijom da omogući svim studentima iz Crne Gore, regije i svijeta da steknu znanja i vještine neophodne za njihovu uspješnu poslovnu karijeru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Skupštine osnivača Univerziteta "Adriatik" Bar

Prof.dr Veselin Orlandić - veselin.orlandic@zzzcg.me   

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta "Adriatik" Bar
Prof. dr Rade Ratković - dekan@fbt-budva.me

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Senata Univerziteta "Adriatik" Bar

Prof. dr Stevo Nikić, Rektor - nikicstevo@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Prvi Predsjednik Skupštine osnivača Univerziteta "Adriatik" Bar

Prof. dr Božo Marđokić - IN MEMORIAM

 

 

 

 

 

MISIJA UNIVERZITETA "ADRIATIK" BAR

Misija Univerziteta bazira se na tri osnovne komponente visokog obrazovanja:
-
nastavno-naučni (obrazovni) rad;
-
naučno-istraživački rad;
-
servis društvene zajednice.
 

Tri navedene komponente misije Univerziteta podrazumijevaju slijedeće:
 

- visoko obrazovanje, kako kroz nastavni proces, tako i kroz naučno-istraživački proces, telentovanih mladih stručnjaka (studenata), kao i odraslih, u svim oblastima nastave Univerziteta, što znači i redovno i cjeloživotno obrazovanje i inovaciju znanja;
 

- obezbijediti funkcionalnu sintezu tradicionalnog i inovativnog obrazovanja, omogućavajući svojim studentima sticanje primjenjivih znanja i diploma za novo vrijeme koje nosi obilježje globalnog i multidisciplinarnog pristupa društvenim procesima;
 

- permanentno razvijanje i unapređivanje naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu; osposobljavanje (obrazovanje) i uključivanje što većeg broja mladih ljudi (asistenata i drugog podmlatka) u ovaj proces;
 

- povezivanje Univerziteta s okolinom, privrednim i kulturnim zbivanjima.
 

- Misija Univerziteta podrazumijeva i uključuje u realni ekonomski, socijalni i kulturni život Zajednice i okruženja, i izvan granica regiona i države, dajući Zajednici naučnu i tehničku podršku. Pri tome, svi rezultati naučno-nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada na Univerzitetu moraju imati karakter univerzalnih vrijednosti.
 


VIZIJA UNIVERZITETA "ADRIATIK" BAR

Vizija je da UNIVERZITET ADRIATIK izraste u savremenu i prestižnu instituciju visokog obrazovanja, integrisanu u zajednički akademski prostor Evrope i svijeta.
 

Univerzitet ima za cilj da se do 2020. godine konsolidije kao fleksibilan i prepoznatljiv Univerzitet, a do 2030. godine izraste u regionalnog Univerzitetskog lidera, srednje veličine, sa 20 do 30 studijskih programa i mrežom naučno – istraživačkih centara specijalizovanih po glavnim djelatnostima udruženih fakulteta - članicama Univerziteta.
 

Jedna od glavnih tačaka prepoznatljivosti Univerziteta su interni centri za praktičnu obuku i trening po Univerzitetskim jedinicama. Okvirni broj studenata se projektuje na oko 3000 i nastavnog osoblja na oko 250.