POČETNA

O UNIVERZITETU

FAKULTETI

DOKUMENTA

UPIS

MULTIMEDIJA

KONTAKT

FAKULTETI ČLANICE UNIVERZITETA "ADRIATIK" BAR

 

 

 

FAKULTET ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

Adresa: Šetalište Kralja Nikole Potkovica D1, Marina Bar, 85000 Bar, Crna Gora
Kontakt tel: +382 (0) 30 550 054; +382 (0) 63 464 022
E - mail: fptbar@gmail.com ; pomorskifakultetbar@gmail.com 
Web: http://www.pfbar.me 

 

FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU I PRAVO BAR

Adresa: Bjelisi bb, 85000 Bar, Crna Gora.
Kontakt tel:+382 (0) 68 005 775
E-mail: fpebar@gmail.com
Web site: www.fpebar.me

 

FAKULTET ZA BIZNIS I TURIZAM BUDVA

Adresa: Rozino bb, 85310 Budva, Crna Gora.
Kontakt tel: +382 (0) 67 280 700; +382 (0) 67 241 977
E-mail:
info@fbt-budva.me ; dekan@fbt-budva.me 
Web:
http://www.fbt-budva.com

   

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

Adresa: Luke Tomanovića br.1, 85320 Tivat, Crna Gora.
Kontakt tel: +382 (0) 32 671 786; + 382 (0) 69 288 045
E - mail:
fms-tivat@t-com.me; studentskafms@gmail.com   
Web:
http://www.fms-tivat.me

   

FAKULTET ZA MENADŽMENT HERCEG NOVI

Adresa: Norveška 2, 85340 Herceg Novi - Igalo, Crna Gora.
Kontakt tel:+382 (0) 31 332 900
E-mail:
fmhnstudentskasluzba@gmail.com; studentskasluzba@fm-hn.com
Web:
www.fm-hn.com

   

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE ULCINJ

Adresa: Centar za kulturu, 85360 Ulcinj, Crna Gora.
Kontakt tel: + 382 (0) 69 440 674; + 382 (0) 69 723 563

E - mail: fms-ulcinj@gmail.com

Web: http://www.fms-ulcinj.me

   

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNIKACIJE I LOGISTIKU BUDVA

Adresa: Akademija znanja, Žrtava Fašizma bb, Budva Crna Gora.
Kontakt tel: + 382 (0) 067 305 645; + 382 (0) 067 605 236

E - mail: fsklbudva@gmail.com

Web: http://www.fskl-cg.me/me

   

HEC FAKULTET ZA INTERNACIONALNI MENADŽMENT U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

Adresa: Jadranski put b.b., 85315 Miločer - Sveti Stefan, Crna Gora
Kontakt tel: +382 67 65 91 19; +382 (0) 33 427 100; fax:+382 (0) 33 427 111

E - mail: hec@hecmontenegro.com

Web: www.hecmontenegro.com